dimecres, 16 d’octubre de 2019

Pressió atmosfèrica


Per demà has de dur apuntades tres coses del vídeo que t`han quedat clares i tres que trobes difícils o que no has entès. dijous, 10 d’octubre de 2019

La pluja


Imatge relacionada


  1. Pluges:
Tipus de pluges, com es mesura (instrument , com funciona??i unitat de mesura), com es forma la pluja, perquè a uns llocs plou més que a uns altres?? Què és la neu? I quan fa pedra? Quins són els simbols que surten a les previsions meteorològiques? Què és un climograma?? Què és l’Arc de San Martí?? Quines condicions s’han de donar perquè es formi. Què són els núvols i quins tipus hi ha? Refranys i dites populars. Notícies  curioses sobre el tema. Plujes a Menorca.

Com es formen i què són els trons i llamps?